Tietosuojaseloste

Verkkosivujen yhteydenottolomakkeen rekisteri:

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus 

Verkkosivujen yhteydenottolomaketta käytetään Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy:n palveluihin liittyvään yhteydenottoon ja/tai palautteen antamiseen. Lähetettyäsi yhteydenottolomakkeen voidaan henkilötietojasi käyttää palautteeseen vastaamiseen. 

Henkilötietojen käsittelyn peruste 

Lakiin perustuva velvoite (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050, EU yleinen tietosuoja-asetus). Henkilön itsensä antama suostumus. 

Käsiteltävät henkilötiedot 

Sähköisen viestinnän tuottamat tunnistetiedot. Käytämme henkilötietoja yhteydenottoihin vastataksemme. Säilytämme yhdenottolomakkeella lähetettyjä yhteydenottoja yhteydenottoa seuraavan kuukauden loppuun saakka. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan aineistosta. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähdäkseen hänestä kerättyjä henkilötietoja sekä korjata niissä olevia virheitä. Jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi ja voi pyytää meitä poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot. Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.4.2021. 

Rekisterinpitäjä

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy

Yhteyshenkilö Ville Maatsalo, ville.maatsalo@kelopuu.fi, 044 974 1643