Kelopuu

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on kotimainen vuonna 2016 perustettu työntekijöidensä omistama yritys. Palveluja tuotetaan Tampereen seudulla. Kelopuu tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, lastensuojelun avohuollon palveluita sekä Kelan Nuotti Valmennusta. Olemme Green Care Finland ry:n jäsenyritys. Green Care -toiminta näkyy arjessamme muun muassa luontolähtöisenä asiakastyönä. Toimitilamme sijaitsevat Tampereen Viinikassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Teemme työtä suurella sydämellä ja vahvalla ammattitaidolla avoimeen ja dialogiseen asiakassuhteeseen pyrkien. Erityisosaamisenamme ovat toiminnallisuus sekä monipuolinen menetelmäosaaminen osana suunnitelmallisia ja tavoitteellisia työskentelyprosesseja. 

ARVOT

Kelopuun arvot näkyvät niin asiakastyössä kuin työyhteisössä. Arvot ohjaavat ja takaavat laadukkaan asiakastyön sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin.

  • Kunnioittava kohtaaminen
  • Asiakkaan ainutlaatuisuuden arvostaminen
  • Lapsen ja perheen edun puolustaminen
  • Avoimuus ja luottamuksellisuus
  • Luontosuhteen vaaliminen
  • Kannustus ja kehitysmyönteisyys

 Lisäksi sitoudumme noudattamaan toiminnassamme Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita.

GREEN CARE

Palveluidemme tavoite on yksinkertaistettuna asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Kokemuksemme perusteella luontolähtöinen hyvinvointia tukeva toiminta on tehokasta, vaikutukset asiakkaan arkeen siirrettäviä sekä pitkäkestoisia. Green Care -toiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyydestä, toiminnallisuudesta sekä yhteisöllisyydestä.

Luonto on toiminnassamme tapahtumapaikka, joka määritellään asiakkaan oman luontosuhteen mukaisesta. Toiselle se voi olla metsä, toiselle kaunis näkymä parvekkeelta, joku voi nauttia maatilan elämästä. Toiminnallisuus ja yhteisöllisyys tukevat toisiaan ja liittyvät vahvasti yhteen asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminnallisuudessa näkyvänä elementtinä on eläinavusteisuus ja liikunnallisuus. Eläinten kautta työskentelyyn saadaan syvyyttä, aktivointia ja toisaalta myös mahdollisuuden rauhoittua. Toiminnallisuuden kautta tuemme asiakkaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä itsetuntoa. Toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden yhdistämisestä konkreettisina esimerkkeinä ovat perhetapaamiset sekä ryhmä- ja leiritoiminta, jotka mahdollistavat osallisuuden kokemuksen. Green Care toiminnan kautta haluamme auttaa asiakkaita löytämään omat arkiset voimavaransa heidän omassa elinpiirissään, jotta työskentelyn positiiviset vaikutukset ja hyvinvoinnin lisääntyminen jatkuvat myös työskentelysuhteen päätyttyä.