Lastensuojelun palvelut

Kelopuu tuottaa lastensuojelun avohuollon tukitoimina tarjottavia palveluja. Kelopuun tarjoamat palvelut toteutetaan palveluprosesseina, joissa jokaisen asiakkaan työskentelyyn sisältyy intensiivinen vaihe, mahdollisuus ryhmätoimintaan sekä räätälöidysti muiden menetelmien hyödyntämistä, mm. sosiaalipedagogista hevostoimintaa.

Avohuollon tukitoimina tarjottavat palvelut on tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet. Avohuollon tukitoimien tärkein tavoite on tukea perheitä pysymään yhdessä ja mahdollistaa tuen avulla lapsen asuminen kotona. Työskentelyn sisältö painottuu perheen arjen ja mahdollisesti kriisiytyneen tilanteen vakauttamiseen sekä perheen voimavarojen löytämiseen ja vahvistamiseen. Avohuollon tukitoimina järjestettävien palvelujen tavoitteet mietitään yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Ryhmä- ja leiritoiminta on olennainen osa avohuollon tukitoimina tarjottavia palveluja. Kelopuun asiakkuudessa oleville nuorille ja heidän vanhemmille on omat ryhmänsä. Ryhmätoiminnan avulla vahvistamme nuorten osallisuutta, itsetuntoa ja tarjoamme elämyksiä ja voimaantumisen kokemusta sosiaalisesti turvallisissa ja tuetuissa tilanteissa. Ryhmät ovat suunnitelmallisesti toteutettuja, yksilölliset tavoitteet huomioonottavia toiminnallisia ryhmiä. Vanhemmille on oma vertaistuellinen vanhempainryhmä, jossa painopiste on vanhemmuuden tukemisessa sekä arkisten voimavarojen vahvistamisessa.

TEHOSTETTU PERHETYÖ

Tehostettua perhetyötä tarjotaan perheille intensiivisenä tukena kriisitilanteissa tai tukimuodoksi kiireellisen sijoituksen päätyttyä lapsen kotiutumisen tueksi. Työskentely tapahtuu työparina koko perheen kanssa erilaisilla kokoonpanoilla. Työskentely on intensiivistä, joten se vaatii sitoutumista ja motivoitumista muutoksiin koko perheeltä. Työskentelyn painopiste on arjen vakauttamisessa, perhedynamiikan parantamisessa sekä perheen voimavarojen vahvistamisessa.

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on toiminnallinen palvelumuoto lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat elämäänsä tueksi ja suunnannäyttäjäksi ulkopuolista aikuista. Ammatillinen tukihenkilö on lastensuojelun ammattilainen, joka tarjoaa lapselle monipuolista tukea syrjäytymisen ehkäisemiseksi, lapsen osallisuuden lisäämiseksi sekä voimavarojen vahvistamiseksi. Työskentely tapahtuu lapsen omassa toimintaympäristössä: kotona, koulutöiden parissa, harrastuksissa jne. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan kautta työntekijä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja toimintakykyä, jotta vältyttäisiin avohuollon vahvemmilta tukitoimilta.

JÄLKIHUOLTO

Jälkihuolto on palvelu lastensuojelulain mukaisessa jälkihuollossa oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Jälkihuolto on kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta itsenäistymiseen, arjenhallintaan sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Jälkihuollon työskentelyn sisältö suunnitellaan asiakaskohtaisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Jälkihuollon avulla nuorta tuetaan löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa, vahvistamaan häntä oman elämänhallinnan ylläpitämisessä sekä tulevaisuuden suunnitelmien rakentamisessa.

TUETTU ASUMINEN

Tuettu asuminen on sisällöltään vastaavaa palvelua kuin jälkihuolto. Tuetussa asumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Tarvittaessa autamme asunnon etsimisessä. Tuki on suunnattu asumiseen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Kysy lisää kauttamme järjestyvistä tukiasunnoista nuorille.

SIJAISPERHEIDEN TUKI

Sijaisperheille tarjoamme tukea vanhemmuuteen ja kasvatuksellisiin kysymyksiin avohuollon tukitoimien mukaisilla työskentelymuodoilla, kuten perhetyöllä, ammatillisella tukihenkilötoiminnalla perheen lapsille sekä vertaistuellisilla ryhmillä. Autamme myös sijaisvanhempia lomajärjestelyissä järjestämällä lapsille retki- ja leiritoimintaa sekä tarvittaessa tarjoamalla työntekijän asumaan perheen kotiin vanhempien loman ajaksi.