Kelan Nuotti Valmennus

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. NUOTTI-valmennukseen voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

Tavoite

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Toteutus

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Valmennus sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä ja niihin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Hakeminen

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.

Kelan valtakunnallinen viranomaislinja 020 692 235.  
Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen.