Ennaltaehkäisevät palvelut

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT) on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä. Toimintaa voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmätoimintana. SPHT on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävä toimintaa. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus. Toiminnasta vastaa lastensuojelun ammattilainen, jolla on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutus.

Yksilötyöskentelyt toteutamme työntekijän omalla hevosella. Ryhmätoimintakerroilla, jolloin tarvitsemme useampia hevosia, käytämme Niihama Riding Oy:n luotettavia opetushevosia. Lisää tietoa eläinavusteisuudesta löytyy Kelopuu-otsikon alta.

Lisää tietoa sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta.

TUKIVIIKONLOPUT

Kelopuu tarjoaa lapsille ja nuorille yhteisöllistä ryhmätoimintaa eli tukiviikonloppuja. Toiminta on kehitetty vaihtoehdoksi tukiperhetoiminnalle, koska sopivia tukiperheitä ei löydy kaikille haluaville ja tukiperheen odotusaika on usein pitkä. Kelopuun tukiviikonlopuissa painottuu ammatillinen ohjaus, kodinomaisuus, luontolähtöisyys, liikunnallisuus sekä mahdollisuus sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.