Kelan nuottivalmennus

 

NUOTTI-valmennus on 16-29 -vuotiaille opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. Nuotti-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada Nuotti-valmennuksen ajalta kuntoutusrahaa. Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle. Valmennuksen tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä innostuminen tulevaisuuden suunnittelusta.

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan, jonka hän voi valita Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kuukauden aikana. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

Kelopuu toteuttaa Nuotti-valmennusta Pirkanmaan alueella. Kelopuun Nuotti-valmentajia ovat Elina Hatakka, Timo Ollikka, Maarit Rautianen, Ville Maatsalo, Anna Perkiö ja Casimir Muhonen. Valmentajien sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@kelopuu.fi.

 

Maarit Rautianen, Timo Ollikka ja Katri Oijennus

 

Lue lisää NUOTTI-valmennuksen palvelukuvauksesta:

NUOTTI-valmennus -esite

NUOTTI-valmennus KELA:n sivuilla